Ga naar inhoud Ga naar hoofd navigatie Ga naar footer

Opleiding goalballtrainer 3

Goalball beschikt over een eigen sportspecifieke trainersopleiding.

De opleiding trainer 3 leidt op tot een zelfstandige trainer die voornamelijk werkzaam is in de breedtesport. De goalball trainer 3 geeft zelfstandig training en coacht/begeleidt bij wedstrijden, stuurt vrijwillig kader en/of stagiaires aan en organiseert activiteiten binnen de vereniging. Er is sprake van competentiegericht opleiden waarbij de praktijk centraal staat. Het is daarom noodzakelijk dat de cursist in de praktijk bij een sportvereniging actief is met een groepje sporters en dat daar ook de opdrachten die bij de opleiding horen kunnen worden uitgevoerd. Op deze manier ontwikkelt de cursist de competenties die nodig zijn voor het adequaat uitvoeren van de werkzaamheden van de trainer goalball.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het geven van trainingen.
 • Het coachen tijdens wedstrijden, toernooien en bij andere sport- en beweegactiviteiten.
 • Het aansturen van vrijwillig kader.
 • Het organiseren van activiteiten.

De opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten van 6 uur. De bijeenkomsten bestaan uit intervisie, een theorie- en een praktijkdeel (in de gymzaal). Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod zoals:

 • didactiek,
 • trainingsleer,
 • basis goalball individueel gericht,
 • basis goalball team gericht,
 • mentaal coachen.

 Instroomeisen

 • Gedurende de opleidingsperiode trainen en coachen van een goalball ploeg.
 • Bij aanvang van de proeven van bekwaamheid minimaal 17 jaar of diploma begeleider sport- en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap

Studiebelasting

Uitgangspunt van de opleiding is maatwerk. Hierdoor kunnen individuele verschillen ontstaan. Indicatie totaal is 100 uur. Opgebouwd uit:

 • praktijkleren (BPV) (indicatie 40 uur)
 • bijeenkomsten (indicatie 40 uur)
 • coaching (indicatie 10 uur)
 • zelfstudie (indicatie 10 uur)

Studiemateriaal

Iedere cursist ontvangt bij aanvang van de opleiding een werkboek. In het werkboek vind je informatie over de opleiding en de theorie en opdrachten die bij de opleiding horen.

Toetsing en kwalificatie

Het kwalificatieprofiel goallball trainer 3 maakt deel uit van de Kwalificatiestructuur Sport. De toetsing bestaat uit vier proeven van bekwaamheid (P.v.B.’s):

 • Geven van trainingen
 • Coachen/begeleiden tijdens wedstrijden/toernooien/activiteiten
 • Organiseren van activiteiten
 • Aansturen kader

De beoordeling vindt plaats door een door Gehandicaptensport Nederland aangewezen P.v.B.- beoordelaar.

Organisatie en aanmelding

De opleiding wordt aangeboden en georganiseerd door Gehandicaptensport Nederland.

Aanmelden bij de medewerker opleidingen van de afdeling sport en bewegen van Gehandicaptensport Nederland, telefoon 030 – 3077890 of via de mail info@gehandicaptensport.nl